статисти / деца
 
 

 

Участието в снимки на деца (малолетни и непълнолетни) става само и единствено по реда установен от законодателството на Република България.

Участието в снимки става след писмено изразено съгласие от страна на родителите, изразено в декларация, както и представянето на документ (медицинско) който удостоверява, че физическото, психологическото и здравословно състояние на детето не му пречат да вземе участие в снимки.

Не е възможно участие на деца в снимки без присъствието на придружител.

Присъствието на дете на снимачната площадка не може да надхвърля четири часа.