ак работи е-кастинг?
 
     
 

— настощатите редове се опитваме да ¬и информираме за принципите на работа на системата.

1. –≈√»—“–ј÷»я

јко сте прочели внимателно " акво е да си —татист?" и сте решили че услугите предлагани от ≈- ј—“»Ќ√ наистина ¬и интересуват, първото нещо което тр€бва да направите е да регистрирате свой Ћичен профил в електронната картотека на ≈- ј—“»Ќ√ ¬ижте примерни€ профил.

ћожете да се регистрирате като попълните коректно –егистрационен формул€р.

ћол€, попълвайте регистрационната форма на  »–»Ћ»÷ј с изключение на полетата за e-mail адрес и Skype!!!

»нформаци€та в този формул€р не се публикува в интернет и е на разположение само на нашите  астинг –ежисьори, които отговар€т за подбора на —татистите за различните проекти.

“р€бва да приложите две (2) ¬аши актуални и качествени снимки (ѕортрет и ÷€л ръст). ќт качеството на тези снимки зависи до гол€ма степен избирането ¬и за участие. —нимките тр€бва да са направени при равномерно осветление (не контрастно) и тр€бва да ¬и представ€т в естествена поза. »зб€гвайте силни€ грим. ¬ижте образеца.

„аст от ваши€ профил (—нимка и »ме) може да бъде използвана за попул€ризиране на услугите предлагани от јгенци€та.

ќт изключителна важност за правилното функциониране на ≈- ј—“»Ќ√ е обратната връзка със —татистите. ћол€, попълвайте точно и изчерпателно полетата, отнас€щи се до различните варианти за контакт с ¬ас.

»нформаци€та свързана с начините за контакт с ¬ас е фирмена тайна и е надеждно защитена. “€ може да се използва само от ограничен кръг служители на јгенци€та, единствено за нуждите на предлаганите услуги.

—лед като сте попълнили –егистрационни€ формул€р, ¬аши€т профил подлежи на одобрение от јгенци€та. ќдобрението може да отнеме н€колко работни дни.

јко профилът ви не е одобрен ще получите електронно съобщение на ваши€ е-mail адрес с кратка информаци€ с причините за отказа.

¬аши€т профил е активен за период от 3 ћесеца след последното ¬и посещение в него. ћалко преди изтичането на този срок ще получите уведомително писмо на електронната си поща. ¬ случай че този срок изтече, ¬аши€т профил се премахва автоматично от системата. јко решите отново да се включите в ≈- ј—“»Ќ√, това става по реда на общото картотекиране.

ѕоддържайте информаци€та във ¬аши€т профил максимално пълна и актуална.

–егистраци€та на личен профил в електронната картотеката на ≈- ј—“»Ќ√ е Ѕ≈«ѕЋј“Ќј!!!

2.  ј—“»Ќ√

—лед като регистрирате свой профил в електронната картотека на ≈- ј—“»Ќ√ ¬ие може да бъдете избиран за участи€ в различните проекти на јгенци€ У“јЋЏЌ“ ѕј–“ЌЏ–—".

- ¬ случай че сте избран ще получите електронно съобщение на ¬аши€ е-mail адрес и/или SMS съобщение на мобилни€ си телефон. “ова съобщение ще съдържа кратка информаци€ за предсто€щ ангажимент (какъв е проектът, как се казва, дата, работно време и размер на хонорара).

3. ѕќ“¬Џ–∆ƒј¬јЌ≈

- јко предложението ¬и интересува, тр€бва в най-кратък срок да отговорите на него. ќтговар€нето на е-mail е безплатно, а отговар€не чрез SћS е според тарифни€т план на мобилни€ оператор.

- —лед като системата ¬и регистрира за участие, ще получите второ съобщение с информаци€ за часа, м€стото и други подробности за ангажимента. Ќа второто съобщение не тр€бва да отговар€те.

- ¬ случай, че потвърдите участие, но бройката е вече попълнена може да получите съобщение с покана да се €вите като –≈«≈–¬ј в случай, че н€кой се е отказъл в последни€ момент.

яв€ването ¬и като –≈«≈–¬ј не гарантира участие.

јко бройките за резерви са попънени също, ще получите съобщение, което ще ¬и уведоми за това.

«јЅ≈Ћ≈∆ »:

  • ћол€ изпращайте потвърждение само ако сте —»√”–Ќ» че можете да вземете участие в конкретни€ ангажимент.

  • ¬ случай на злоупотреби, профилите на нарушителите ще бъдат изтривани незабавно!

¬ъпроси и мнени€ и препоръки изпращайте на:

e-casting@talent-partners.com

 
 виж сво€ профил в е-кастинг
 
»ме:
ѕарола:

–егистрирай се!
 

 е-кастинг статистика
ќбщо: 4148
ћъже: 1571
∆ени: 2577


???????????   –Ъ–Р–Ґ–Х–†–Ш–Э–Р   –У–µ–Њ—А–≥–Є   –Ш–≤–Њ–љ–∞
???????????   –Ъ–Р–Ґ–Х–†–Ш–Э–Р   –У–µ–Њ—А–≥–Є   –Ш–≤–Њ–љ–∞